+48 512 737 344

info@sbs-engineeringgroup.com

SBS ENGINEERING GROUP SP. Z O. O.
ul. Olszanicka 1
30-241 Kraków
Polska

Top
Image Alt

APARTAMENTOWIEC W RYBNIKU

  |    |  APARTAMENTOWIEC W RYBNIKU
Kategoria:

Mieszkaniowe

Data:

Maj 2018

Powierzchnia:

3,890 m2

Lokalizacja:

Rybnik

Category:

Przedmiotowa lokalizacja budynków mieszkalnych i usług w centrum Rybnika, traktowana winna być jako miejsce ogólnodostępne, z którego może korzystać lokalna społeczność. Propozycja konkursowa oparta jest na wytycznych Zamawiającego w odniesieniu do powierzchni wymaganych programem funkcjonalnym, jak również zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jednym z celów projektu jest scalenie nowych budynków z urbanistycznymi, historycznymi i przyrodniczymi wartościami działki. Bogata charakterystyka centrum miasta Rybnik stanowi mieszankę historycznych budynków, koryta rzecznego i terenów zielonych. Proponujemy blok w kształcie litery U, skoncentrowany na stworzeniu nowego placu, na którym mogą się odbywać wydarzenia miejskie: wystawy, pokazy festiwale. Projekt nowego kwartału jest silnie zakorzeniony w dwóch istniejących ceglanych budynkach położonych wzdłuż generała Josefa Hallera. Centralny obszar proponowanego placu wraz z miejscem przeznaczonym na rzeźbę, oprawiony przez istniejące i projektowane budynki, ustanawia połączenie piesze z ciągiem komunikacyjnym Północ / Południe, brzegiem rzeki z proponowanym nowym przejściem i terenami po północnej stronie działki. Tożsamość projektu podkreślona jest przez różnorodność zadaszonych i odkrytych przestrzeni, terenów zieleni niskiej i wysokiej, obszarów zacienionych / nasłonecznionych oraz przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych.